Yeni Emekli Olanların Birikmiş Tutarı

Yeni emekli olanların birikmiş tutarı  Belirli bir sektöre yıllarca hizmet vermiş olan kişiler, emeklilik tarihleri geldiğinde bu haktan yararlanmayı tercih etmektedir. Emeklilik işlemleri esnasında ve özellikle yeni emekli olan kişilerin birikmiş tutarı olabilmektedir. Tam da bu noktada yeni emekli olanların birikmiş tutarı gündeme gelmekte ve çeşitli yöntemler kapsamında araştırılmaktadır.
Öncelikle birikmiş tutar nedir ve nasıl öğrenilir gibi pek çok basit soru, bu konudan bağımsız olan yeni emekliler tarafından merak edilmektedir. Yeni emekli olmuş bireyler, yeni emekli olanların birikmiş tutarı konusunu gerek e-devlet gerekse de farklı yöntemler kullanarak öğrenmeye çalışmaktadır. Bahsi geçen tüm bu konular, detaylı bir şekilde aşağıda yer alan alt başlıklarda açıklanmıştır.

Emekli Maaşı Nasıl Birikir?

Bu konunun yeni emekli olanları ilgilendirmesinin asıl nedeni bu başlık altında açıklanmaktadır. Yakın bir tarihte emekli olan kişiler, ilk maaşlarını almadan önce veya hemen sonra birikmiş tutar terimi ile karşılaşmaktadır. Bunun ne anlama geldiğini anlayabilmek için de emekli maaşı nasıl birikir tarzında pek çok soruyu incelemektedir.
Emekli maaşının birikmesini sağlayan işlem, başvuru yapılan tarih ve ilk maaş tarihidir. Bu iki tarih arasında yeni emekli olmuş kişilerin maaşları birikmektedir. Kişinin başvuru yaptığı tarih ile bir sonraki tarih arasında bir bağ kurulur ve bu kurulan bağ dahilinde emekli maaşı birikmeye başlar. Böylece birikmiş tutar adı verilen sonuç ortaya çıkar.

Emekli Maaşı Ne Zaman Ödenir?

Emekli maaşı ne zaman ödenir şeklinde sorulan tüm sorular, birikmiş tutardan yararlanmak isteyen yeni emekliler tarafından yöneltilmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belirli bir sistem üzerinden maaş ödemesi yapılmaktadır. Buna göre;

 • Tahsis numarası 1 olanlar ayın 21. gününde
 • Tahsis numarası 3 olanlar ayın 20. gününde
 • Tahsis numarası 5 olanlar ayın 19. gününde
 • Tahsis numarası 7 olanlar ayın 18. gününde
 • Tahsis numarası 8 olanlar ayın 22. gününde
 • Tahsis numarası 9 olanlar ise ayın 17. gününde maaş ödemesinden yararlanmaktadır.

Buna bağlı olarak her ay elde edeceğiniz emekli maaşını kontrol edebilir ve özellikle ilk maaş için uygun tarihte başvuru yapabilirsiniz.

SSGK Birikmiş Aylık Tutarı Nedir?

SGK Birikmiş Aylık Tutarı, yaşamınız boyunca ne kadar para alacağınızın bir ölçüsüdür. Sosyal Güvenlik yardımlarınızın mevcut değerine ve hesabınıza yatırılan faize dayanır. Maluliyet talebinde bulunan kişi sayısında ya da enflasyon veya faiz oranları gibi harcama kalıplarını etkileyen diğer faktörlerde değişiklik olması durumunda her ayın ödeme miktarı değişebilir.

Zaman içinde size ödenen miktara “fonlanmış” denir, çünkü siz de dahil olmak üzere çalışan Amerikalılar tarafından çalışma yılları boyunca ödenen vergilerle fonlanmıştır; artık Sosyal Güvenlik Yasası Başlık II (veya XVI) kapsamında yardım almaya hak kazanan çoğu kişi için bu çalışma yılları sona ermiştir:

Biriken Aylık Tutar, Sosyal Güvenlik yardımlarınızın mevcut değerine ve hesabınıza yatırılan faize dayanır. Maluliyet talebinde bulunan kişi sayısında ya da enflasyon veya faiz oranları gibi harcama kalıplarını etkileyen diğer faktörlerde değişiklik olması durumunda her ayın ödeme miktarı değişebilir. Zaman içinde size ödenen miktara “fonlanan” denir çünkü siz de dahil olmak üzere çalışan Amerikalılar tarafından çalışma yılları boyunca ödenen vergilerle fonlanır; şu anda Sosyal Güvenlik Yasası Başlık II (veya XVI) kapsamında yardım almaya hak kazanan çoğu kişi için bu çalışma yılları sona ermiştir

SSGK Birikmiş Aylık Tutarı Nedir?

SSGK Birikmiş Aylık Tutarı, hem isteğe bağlı hem de zorunlu primler dahil olmak üzere üye tarafından SGK’ya ödenen tüm primlerin toplamıdır. Bu tutar, herhangi bir zamanda Hesabım’a gidip “Aylık Katkı Paylarınızı Güncelleyin” seçeneğine tıklanarak güncellenebilir.

SSGK Birikmiş Aylık Tutarı, katkı oranınıza göre hesaplanır ve ay içinde plan hesabınıza ek veya daha düşük ödemeli gecikmeli emeklilik yatırımı (DRD’ler) yaptığınızda değişebilir.

Aşağıdaki durumlarda SGK tahakkuk eden faizini almaya hak kazanabilirsiniz: 18-64 yaşları arasındaysanız. -En az 12 aydır Sosyal Güvenlik yardımı alıyorsunuzFaiz oranı ortalama günlük bakiye üzerinden hesaplanır. SGK faiz oranı sabit değildir ve aylık olarak değişirSGK hesabınızda 5.000 $ bakiyeniz ve bir yıl boyunca %4 faiz oranınız varsa, aylık ödemelerde yıllık 200 $ (veya %1’in 2/12’si) kazanacaksınız. Bir yılda 12 ay olduğu için, bu miktar 12 ile çarpılır, yani yılda 2.400 $ ederSSGK’ya tahakkuk eden faiz, her yılın 1 Ocak tarihindeki SSGK bakiyesine göre yıllık bir oran olarak hesaplanır ve ekstrenizde bulunabilir. Tahakkuk eden 2018 yılı faizi yıl sonunda belirlenecek ve 2019 yılı başında sahiplerine ödenecektirSGK Birikmiş Aylık Tutarı bir yardım değildir. Bu sadece zaman içinde plan hesabınıza ne kadar ödeme yaptığınızı yansıtan bir tutardır..!..

Sgk tahakkuk eden faiz nedir?

Tahakkuk eden faiz, Dernek tarafından kazanılmış ancak henüz ödenmemiş faiz tutarıdır.

SSGK’nın tahakkuk eden faizi, her yıl 1 Ocak tarihindeki Sgk bakiyesine göre yıllık oran olarak hesaplanır ve ekstrenizde bulunabilir.

Sgk tahakkuk eden faiz nedir?

 • Sosyal Güvenlik Kurumu işlemiş faizi, faiz oranına göre hesaplanır.
 • SGK işlemiş faizi birikmiş SGK tutarı üzerinden hesaplanır.

Sosyal Güvenlik İdaresi, yardımlarınızın beklenen büyüme oranını belirlemek için aşağıdaki formülü kullanır: Beklenen Büyüme Oranı = (Emeklilik Yaşındaki Ortalama Gelir – Mevcut Yaştaki Ortalama Gelir)/Emeklilik Yaşındaki Ortalama Gelir

Tahakkuk eden faiz aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

SGK Tahakkuk Faizi Nedir? SGK tutarının beklenen büyüme oranı

 • SGK tahakkuk eden faizi, SGK tutarının gelecekte beklenen büyüme oranıdır.
 • Mevcut SGK tutarınıza ve başka hiçbir yardım almamış olsaydınız (Medicaid gibi) ne olacağına dair bir tahmine dayalı olarak hesaplanır. Bu, temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ederken daha yüksek bir aylık ödeme almanızı sağlar.
 • SGK tahakkuk eden faizi, kazanılan tüm geliriniz (Sosyal Güvenlik yardımı hariç) toplanarak ve 12 aya bölünerek aylık olarak hesaplanır – Sosyal Güvenlik ödemesi almaya hak kazandığınızdan bu yana aldığınız ay sayısı.

SGK Tahakkuk Faizi Nedir? SGK tutarının beklenen büyüme oranı

SGK Tahakkuk Eden Faiz, SGK birikimlerinize tahakkuk eden faiz miktarıdır. İlk yatırımınıza ve SGK faiz oranına göre hesaplanır.

SGK hesabınızda 5.000 $ bakiyeniz ve bir yıl boyunca %0 faiz oranınız varsa, yıllık olarak aylık ödemelerde 100 $ (veya %1’in 1/12’si) kazanırsınız. Yılda 12 ay olduğu için bu miktar 12 ile çarpılır; dolayısıyla yılda 1.200 $ olur!

Formül basittir, ancak hesaplama öyle olmayabilir. Bunun nedeni, belirli bir süre boyunca ortalama gelirinizi bilmeniz gerekmesidir. Örneğin, 35 yaşındaysanız ve yılda 30.000 $ kazanıyorsanız, ortalama geliriniz son beş yıl için yılda yaklaşık 15.000 $ olacaktır (gelirde dalgalanma olmadığı varsayılırsa)Sonuç, aylık SGK tahakkuk eden faizinizdir. SSI aldığınız ve hane halkı büyüklüğünüz için maksimum gelir sınırını aşmadığınız sürece, daha yüksek bir aylık ödeme alabilirsinizSGK hesabınızda 5.000 $ bakiyeniz ve bir yıl boyunca %5 faiz oranınız varsa, yıllık 250 $ (veya %1’in 1/6’sı) aylık ödeme kazanırsınız. Bir yılda 12 ay olduğu için, bu miktar 12 ile çarpılır, yani yılda 3.000 $ eder!..

Yeni Emeklilerin Birikmiş Miktarı

Yeni emeklilerin birikmiş tutarı, bir emekli tarafından kazanılmış olan toplam tutardır. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Birikmiş Tutar = Her Yıl için Yıllık Faydaların Toplamı

Bu yardımların beklenen büyüme oranı, hangi yılda doğduğunuz ve ne zaman emekli olduğunuz da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Sosyal Güvenlik İdaresi bunu gençlerin yaşlılara kıyasla ne kadar maaş aldığına bakarak hesaplar – ve sonra bunu kendi deneyiminize uygular. Örneğin 1960 yılında emekli olduysanız, yıllık yardımınız 2016 veya 2030’da (her iki grubun da toplamaya başladığı zaman) 65 yaşına ulaşmış olmanızdan daha yavaş artacaktır.

Yeni Emeklilerin Birikmiş Miktarı

Yeni emekli ve emeklilerin birikmiş tutarı, aylık emekli maaşı, faiz ve diğer yardımlarının toplamıdır.

SSGK Birikmiş Aylık Tutarı SSK veya SGK ekstrenizde “SSGK” altında bulunabilir. Tahakkuk eden faiz tutarı “SGK” altında listelenir. Sosyal Güvenlik Maluliyet Sigortası (SSDI) veya Ek Güvenlik Geliri (SSI) başvurusu için indirimli ücretler gibi diğer yardım türlerini almaya hak kazanabilirsiniz. Bu tutarlar ekstrenizde “Emeklilik Yardımları” altında listelenmiştir.

SSK veya SGK beyanınızı “Emeklilik Yardımları” bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca gelirinize ve engelli olup olmadığınız gibi diğer faktörlere bağlı olarak belirli yardımları almaya hak kazanabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik veya SSI yardımlarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen bugün bizimle iletişime geçin.

Sonuç

Yeni emeklilerin birikmiş tutarı, emeklilik planlarına eklenen para miktarını gösteren bir hesaplamadır. Emeklilerin birikmiş tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

“”””””””””””” = (1 + g) /(r – g), burada “”””””””””” = Birikmiş Değer, “”””””””””” = Mevcut Aylık Emekli Tutarı, “”””””””””” = Tahakkuk Eden Faiz Oranı ve “”””””””” = 1 Ocak 1991’den bu yana geçen yıl sayısı.

emekliliksartlari

Her ülkenin kendi emeklilik sistemi bulunmaktadır ve emeklilik şartları bu sisteme göre değişebilir. Emeklilik şartları hakkında daha detaylı bilgi almak için sosyal güvenlik kurumunun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Her ülkenin kendi emeklilik sistemi bulunmaktadır ve emeklilik şartları bu sisteme göre değişebilir. Emeklilik şartları hakkında daha detaylı bilgi almak için sosyal güvenlik kurumunun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

“Yeni Emekli Olanların Birikmiş Tutarı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın